TR
EN

Faydamız

Faydamız

Faydamız; oyun, beden eğitimi ve spora katılım yolu ile kazanılan fiziksel, psikolojik ve sosyal faydaları maksimize etmek, spora katılım sağlayamamak yada devam edememekten doğacak olası olumsuz etkileri en aza indirgemek için liderlik, bilimsel veri ve hizmet desteği sağlamaktır. Özel olarak ise;

  • Sporda sağlıklı bir başarı algısı geliştiren,
  • Kişisel gelişimi, kazanmanın önüne koyan,
  • Olumlu sağlık davranışları ve alışkanlıkları geliştiren,
  • Başarılarından keyif alan, yenilgi ve olumsuz durumlarla baş etmeyi öğrenen,
  • Kapasitelerine uygun yüksek hedefler belirleyerek yurtdışında spor bursu ile okuma fırsatları yakalama   ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atarak kendini geliştirmeleri ve zenginleştirmeleri. 
  • Ahlaki değerleri içselleştirmiş bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Amacımız; yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için ebeveynlere, çocuklarının spor yoluyla gelişimleri konusunda destek olmak ve bilgi sağlamak,yurtdışında spor bursu ile okuma fırsatları yaratmak , ulusal ve uluslararası anlamda çocuk ve gençlik sporlarında etkili antrenör ve liderlerin gelişmesine destek olmak, çocuk ve gençlik sporları alanında kritik konularda tartışmasız bilimsel veriler ve uygulamalar sağlayan bir kurum olmaktır.