TR
EN

Vücut Yağ ve Deri Kıvrım Ölçümlemesi

Bu test ile katılımcının;

  • Triceps sf, 
  • Subscapular sf, 
  • Biceps sf, 
  • Illiac crest sf, 
  • Supraspinale sf, 
  • Abdominal sf, 
  • Front thigh sf, 
  • Medial calf sf

olmak üzere, sekiz bölgesinden ölçümleme yapılarak, vücut kas yapısı karşılaştırılması yapılmaktadır.