TR
EN

Antropometrik Fiziksel Durum Ölçümlemesi

Katılımcının;

  • Boy uzunluğu,
  • Vücut ağırlığı,
  • Kulaç boyu,
  • Oturma yüksekliği,
  • Karış ölçüsü,
  • Ayak ölçüsü,

alınarak, Vücut Kitle İndeksi (BMI) hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)' nün 5 - 19 yaş grubu çocuklar için bulunduğu yer tespiti yapılır.