TR
EN

Sporda Güdüleme Ölçümlenmesi

Bu test ile bireyin; 

  • Nasıl motive olduğunu,
  • Başarıyı nasıl algıladığını,
  • Motive olma sorunu yaşayıp yaşamadığını,

değerlendirmede kullanılmaktadır. 

Antrenör ve ebeveynlerin, spor ya da etkinliklerde bireyin motivasyon yönelimlerine göre yaklaşımda bulunmalarına olanak sağlar. Olumsuz motivasyon ve başarı algısının düzeltimesine yardımcı olur.