TR
EN

Fun The Mental

fun the mental

 

Firmamız; 1980 'li yıllardan beri Türk sporuna gönül veren profesyonellerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

 

Türk sporunda öncü bir kurum olmayı hedefleyen Fun The Mental, hem spor çağına gelmiş çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda doğru spor branşına yönlendirmekte, hem de takım ve bireysel sporcularının fiziksel ve performans testlerini  ileri teknoloji ürünleri kullanarak yapmakta ve sporcuların gelişimlerini sağlıklı takip etmektedir.

Oyun, beden eğitimi ve spora katılım yoluyla çocuklar yaşamsal anlamda kilit rol oynayan dürüstlük, birliktelik, adil oyun, kendilerine ve başkalarına saygı ve kuralları uyma gibi değerleri öğrenirler. Buna ek olarak genç bireylerin yarışma, kazanma, kaybetme gibi durumlarla nasıl baş edeceklerini öğrenmeleri için harika bir uygulama alanı oluşturur. Tüm bunlara ek olarak spor, çocuklarda özsaygı ve özgüven duygularının gelişmesini, daha az kaygı ve depresyon yaşamasını, fiziksel ve sosyal benlik algısına dair olumlu duygular geliştirmesini, sosyal kurallar ve roller hakkında bilgi edinmesini, akranlarla ilişki kurmasını mümkün kılar. Bu özellikler oyun, beden eğitimi ve spora katılımın çocuğun fiziksel becerilerinin yanında zihinsel, davranışsal, sosyal ve ahlaki değerleri üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyar.

Oyun, beden eğitimi ve sporun fiziksel, psikososyal etkileri iyi bilinirken ve birçok bilimsel veriyle desteklenirken, oyun ve sporun eğitim üzerindeki olumlu etkileri de gözden kaçırılmamalıdır. Spor akademik gelişime dair mesajların daha kolay öğretilebildiği, hızlı karar verme, problem çözme, stratejik düşünme, zaman yönetimi, okul devamlılığı, yetişkinlerle iletişim ve liderlik gibi özelliklerin de çocuğa kazandırıldığı bir mecradır.

Çocukları spora yönlendirmede karar verici noktada olan yetişkinler hiçbir çocuğun aynı olmadığı gerçeğini unutmamalıdırlar. Çocukların eğitim ve gelişim alanında daha büyük hedeflerin başarılabilmesi için spor programlarının sadece teknik becerilere değil bireysel gelişime de odaklanmaları gerekmektedir.

Spor, oyun ve beden eğitimi yoluyla çocuk ve gençlerin hayatında değişiklik yaratmak isteyen ekibimiz, bu amaçla oyun, beden eğitimi ve sporun genç bireylerin hayatında uzun soluklu değişim yaratması,  sağlıklı, başarılı ve mutlu bireylerin yetişmesi için çaba sarf etmektedir. Her çocuğun sporda yer alma şansını hak ettiği, her çocuğun spora başlaması için en iyi imkana ihtiyaç duyduğu ve her çocuğun sporda ve hayatta kendi potansiyelini ortaya koyması için desteklenmesi gerektiği fikrini temel felsefemiz olarak görüyoruz.

Amacımız oyun, beden eğitimi ve spora katılım yolu ile kazanılan fiziksel, psikolojik ve sosyal faydaları maksimize etmek, spora başlayamama ya da devam edememeden doğacak olan olası olumsuz etkileri en aza indirgemek için liderlik, bilimsel veri ve hizmet desteği sağlamaktır. Özel olarak ise;

  • Sporda sağlıklı bir başarı algısı geliştiren
  • Kişisel gelişimi, kazanmanın önüne koyan
  • Olumlu sağlık davranışları ve alışkanlıkları geliştiren
  • Başarılarından keyif alan, yenilgi ve olumsuz durumlarla baş etmeyi öğrenen
  • Kapasitelerine uygun yüksek hedefler belirleyerek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atarak kendini geliştiren ve zenginleştiren
  • Ahlaki değerleri içselleştirmiş bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yukarıda sayılan bu hedefleri gerçekleştirmek için de ebeveynlere, çocuklarının spor yoluyla gelişimleri konusunda destek olmak ve bilgi sağlamak,yurtdışında spor sayesinde burs imkanları sağlamak, ulusal ve uluslararası anlamda çocuk ve gençlik sporlarında etkili antrenör ve liderlerin gelişmesine destek olmak, çocuk ve gençlik sporları alanında kritik konularda tartışmasız bilimsel veriler ve uygulamalar sağlayan bir kurum olmaktır.